Hot line  
     02-9423250-3

     081-3527273
 

 
 
 

 

     
      
     
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
            19.30/20.00/21.30 น.   
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาเตอร์ M
สายการบิน โคเรียนแอร์(KE)พบเจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

วันที่ 2 LA PROVENCE - ซูอันโบล่องเรือทะเลสาบชุงจู 
ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาที่เกาหลีใต้เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.) หรืออีกชื่อเรียกหนึ่งคือสนามบินสีเขียวตั้งอยู่บนเกาะยองจอง  โดยใช้พื้นที่ของเกาะยองจองและเกาะยองยู และมีสะพานยองจองซึ่งมีความยาวกว่า 4.42 กม.และมียอดโดมสูง 107 เมตร หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนำท่านเดินทาง
 สู่หมู่บ้านโพรวองซ์ La Provenceแต่เรียกง่ายๆตามสีสันว่าหมู่บ้านสีลูกกวาดในหมู่บ้านเต็มไปด้วยตึกที่ทาสีสันแตกต่างกันทุกตึกจะทาสีหวานมากๆตึกร้านอาหารกับร้านกาแฟ ร้านขนมเค้กและให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศสีสันที่สวยงามตามอัธยาศัยนำท่านเดินทางสู่ซูอันโบ SUANBOเป็นแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติในจังหวัด ชุนชงบุกโด  อยู่ตอนกลางของประเทศ  ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติ  ในท้องถิ่นชนบทอันเรียบง่าย จะได้พบน้ำแร่ธรรมชาติมีอุณหภูมิสูงสุด 53 องศา เชื่อว่าสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บ โรคผิวหนัง และยังทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงาม

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
BULGOGI พูโกกิ หมูย่างบนกระทะวงกลมมีน้ำขลุกขลิกใส่หอมหัวใหญ่ พริกหวาน พร้อมน้ำซุปปรุงรส จะมีรสชาติออกหวานนิดๆ เมื่อสุกแล้วรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ  DANYANG DAEMYUNG หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3
 วัดวาวูจงซาโรงถ่ายละคร MBC DRAMIA-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ใส่ชุดฮันบกช้อปปิ้งตลาดทงแดมุน 
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านไปยัง วัดวาวูจงซา (
Waujeongsa Temple)สร้างขึ้นใน
ปี 1970 (ประมาณ 35 ปี) โดยนักบวชแฮด๊อก ภายในมีรูปสลักสะสม
จากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกมากกว่า 3
,000 ชิ้นโดยหนึ่งในรูปสลักที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือพระเศียรของพระพุทธเจ้ามีความสูง 8 เมตรตั้งอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าวัดและได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊คให้เป็นรูปสลักที่ทำจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและภายในวัดยังมีพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่ที่สร้างจากไม้สนจีนที่นำมาจากอินเดียเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2005 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระพุทธรูปปางสมาธิ น้ำหนัก 7 ตัน ความสูง 5.4 เมตร หน้าตักกว้าง 2.85 เมตร เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้จากนั้นพาท่านMBC DRAMA THEMEPARK ตั้งอยู่ในเขตเมืองยงอิน โรงถ่ายแห่งนี้ได้รับการสร้างขึ้นใหม่บนพื้นฐาน ของการบันทึกทางประวัติศาสตร์อย่างถูกต้องและสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างและวัฒนธรรมของยุคโบราณอีกทั้งยังมีทิวทัศน์สวยงามแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติของขุนเขาป่าไม้และลําธารทําให้ที่นี่ มักถูกเลือกใช้ เป็นโลเคชั่นในการถ่ายภาพยนตร์หรือละครประวัติศาสตร์ เกาหลีที่นิยมอย่างแพร่ หลายอยู่เป็นประจําอาทิ ซีรี่ย์ยอดฮิตเรื่องแดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง, จูมง มหาบุรุษกู้บรรลังก์, ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน, ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน และล่าสุดที่มาฉายบ้านเราคือ ทงฮีจอมนางคู่ บัลลังก์ ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูป ชมความสวยงามภายในโรงถ่ายได้ตามอัธยาศัย 

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
KALBI หมูย่างเกาหลี ต้นตำหรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศ เป็นหมูย่างที่ผ่านการหมักจนได้ที่ นำมาย่างบนเตาถ่านตัดเป็นคำๆทานคู่กับซอส กระเทียม และใช้ใบผักกาดสดห่อเป็นคำๆ  แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดโตพร้อมข้าวสวย น้ำซุปและกิมจิ
จากนั้นเดินทางไปเที่ยว สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  ถูก ขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี สวนเปิดในหุบเขา มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure และ Equatorial Adventure การท่องเที่ยวภายในสวนสนุกแห่งนี้ แนะนำว่าควรขึ้นรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข และชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดีไม่ว่าจะตัวใหญ่มากถึงใหญ่น้อย  จากนั้นทดลองสนุกกับ เครื่องเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-Expressหนอนสะบัด ชาร์ป  โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิง หมุนตีลังกาสองตลบ เป็นต้น  (พร้อมบัตร Special Pass เล่นไม่จำกัดรอบ)พร้อมเทศกาลดอก นานาพรรณ สีสันดอกไม้อันสวยงาม สวยงามยิ่งนัก ทุกท่านไม่ควรพลาดอย่าง 
จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ซึ่งจัดแสดงเรื่องราวต่างๆของการทำสาหร่ายและประวัติความเป็นมาต้นกำเนิดของการผลิตสาหร่ายและขั้นตอนการผลิตสาหร่าย ใหม่ทุกวันให้ท่านได้เลือกชิมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ลิ้มลองและเลือกซื้อเพื่อนำเป็นของฝาก อาทิเช่น สาหร่ายอบแห้ง
, สาหร่ายย่าง พิเศษให้ท่านเก็บความประทับใจกับชุดประจำชาติเกาหลีฟรีนำท่านเดิน ทางสู่ย่านการค้า ตลาดทงเดมุนซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออกท่านสามารถซื้อสินค้าหลากหลายประเภทได้ที่นี้อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัวถุงน่อง ถุงเท้าผ้าพันคอโดยท่านจะได้ สัมผัส กับ บรรยากาศการช้อปปิ้งสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารบลูโกกิ หมูย่างบนกระทะครึ่งวงกลมพร้อม น้ำซุปปรุงรส 
จะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย เมื่อสุกแล้วรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย
 
วันที่ 4 บลูเฮ้าส์พระราชวังเคียงบกพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านถนนสายศิลปะซัมจองดอง-ศูนย์โสมศูนย์สมุนไพร ฮ็อกเกนาม-ร้านเครื่องสำอางช้อปปิ้งเมียงดง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นพาชมใจกลางเมืองหลวง ผ่านซิตี้ฮอล์ ประตูเมืองคังฮวามุนพระราชวังด๊อกสุตึกเคียวโบ-ขายหนังสือที่ใหญ่สุดในประเทศศูนย์วัฒนธรรมเซจอง ย้อนละคร
“KOONG–Princess Hours“ ณ พระราชวังเคียงบกสร้างขึ้น ในปี ค.ศ.1394 สมัยราชวงศ์โซซอน เป็นศูนย์บัญชาการและที่ประทับของกษัตริย์เมื่อสมัย 600ปีก่อน ถือเป็นจุดที่ตั้งตามหลักฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดภายในพระราชวังประกอบไป 
ด้วยพระที่นั่งต่าง ๆ มากมาย เช่น พลับพลากลางน้ำ ห้องประทับของกษัตริย์และพระราชินี ห้องทรงพระอักษร
 ท้องพระโรง สวนกลางแจ้ง เป็นต้นภายในพระราชวังยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจัดแสดงในห้องต่าง ๆ เช่นห้อง 
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกาหลี ห้องรูปภาพ เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และอาหาร การกินห้องเกี่ยวกับวงจรชีวิตของชาวเกาหลี ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของ ชนชาติเกาหลีจากนั้นถ่ายรูปเป็นที่ละลึกกับอนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์
 
เที่ยง บริการอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูเปิปพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม
 
จากนั้นพาท่านชมศูนย์โสมเกาหลีเพื่อให้ท่านได้รู้จักและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลีอย่างลึกซึ้งและแท้จริง โสม ใช้เป็นยารักษา สุขภาพของชนชาติตะวันออกมาตั้งแต่อดีตกาล โดยชาวจีนยอมรับว่าโสมเกาหลีเป็นสุดยอดของ โสมโสมเกาหลีได้รับการวิจัยอย่างทุ่มเทมากที่สุดในบรรดาสมุนไพรทั้งหลายทั้งปวงทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์ อาหารสมุนไพรต่างๆเช่นรากโสมอบน้ำผึ้ง ผงโสมยอดนิยม โสมสกัดแคปซูล หรือโสมสกัดเข้มข้นเป็นสิ่งที่ ขาดไม่ได้สำหรับของขวัญของฝากสำหรับผู้ที่คำนึงถึงสุขภาพทุกท่านจะได้ลิ้มลองและเลือกซื้อในราคาพิเศษ จากนั้นพาท่านรู้จักฮ๊อกเกตนามูต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล    50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ฮ๊อตเกตนี้..ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา
 
แวะเลือกซื้อสินค้าเครื่องสำอางเกาหลีอาทิเช่นDaejangguem, Rojukiss, Doctor,F, Laneign, Tonimolyและอื่นๆพาเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีใน Donghwa Duty Freeของบริษัทยักษ์ใหญ่ซัมซุง มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องสำอางชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะเครื่องสำอางยี่ห้อพื้นเมืองเกรด A และ A+ ที่เป็นที่นิยมในสังคมผู้หญิงเกาหลีในราคาพิเศษอาทิเช่น Sulwhasoo, น้ำหอมแบรนด์ดังจากทั่วโลก   นำท่านจากนั้นช้อปปิ้งย่านเมียงดงถูกขนานนามว่า "ถนนแฟชั่นของเกาหลี" มีห้างบูติกต่าง ๆ มากมาย และยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นบูติกเล็ก ๆ  ร้านรองเท้า ร้านทำผม ร้านคอสเมติก ร้านกาแฟ โรงหนัง และร้านอาหารนานาชนิดเป็นแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของวัยรุ่นเกาหลี
จากนั้นนำท่านสู่ที่พัก BENIKEA M HOTEL (กรุงโซล) หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 5    ชมวิวกรุงโซลภูเขานัมซาน N’Seoul Tower คล้องกุญแจคู่รักสมุนไพรสนเข็มแดง โรงงานพลอยสีม่วง ร้านละลายเงินวอนกรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นไปชมทัศนียภาพกรุงโซลที่สวนสาธารณะบนเขานัมซาน-ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและชื่นชมวีรบุรุษอันที่ต่อต้านประเทศญี่ปุ่นในช่วงประเทศญี่ปุ่นปกครองเกาหลีตั้งแต่ปีค.ศ.1910-1945และอิสระเดินเล่นที่สวนสาธารณะพร้อมถ่ายรูปคู่หอคอยN’Towerสถานที่ถ่ายทำละครหลากหลายเรื่อง(ความเชื่อ:ล็อกแม่กุญแจคู่รักเพื่อความ รักที่ยืนยง ณ เขานัมซาน)  (ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่าขึ้นหอคอย N เพื่อชมวิวรอบทิศ 360 องศา)นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง ซึ่ง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมา เป็น น้ำมันสนเข็มแดง ภูมิประเทศ ของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยกว่าจะมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ำมันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ำมันสน  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตคารอาหารจีน พาท่านชมโรงงานเจียระไนพลอยแอมมาทีสแดนเกาหลีเป็นแดน ของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพพลอย แห่งความมั่งคั่งหรือนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มี เสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับ ตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือจากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝากติดไม ติดมือที่ศูนย์รวมของ พื้นเมือง ร้านละลายเงินวอนสาหร่ายรสต่าง ๆ  ขนมยอดฮิตพื้นเมืองต่างๆ  ช็อกโกแล๊ตหินซีเรียลช็อก โก การแปร รูปของใบและรากของโสมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอาง โสม เป็นต้น  และยังมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง( มาม่าเกาหลี) (อิสระ อาหารเย็น ณ  แหล่งช้อปปิ้ง)จากนั้นได้เวลานัดหมายนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน
17.15/ 18.50/ 20.15น.     เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KOREAN AIR
21.05/ 22.55/ 00.20น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
Current Pageid = 149