Hot line  
     02-9423250-3

     081-3527273
 

 
 
 

 

     
      
     
Snow Monster 

1. กรุงเทพฯ-สนามบินฮาเนดะ
2. สนามบินฮาเนดะ-สนามบินอาโอโมริ-ตลาดเช้าอาโอโมริ พิพิธภัณฑ์เนบูตะ-ฝึกการเล่นสกี [Ski Training]
3. อิสระตามอัธยาศัยกับกิจกรรมบนลานสกี-ปราสาทฮิโรซากิ ชมบ้านซามุไร-แช่น้ำแร่
4. เมืองฮิราอิซูมิ-วัดชูซอนจิ-ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า เมืองเซนได-ช้อปปิ้ง ณ อิจิบังโจ
5. เทือกเขาซาโอ้-นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมปีศาจหิมะ [Snow monster] เมืองไอสุวาคามัทสุ-ปราสาทซึรุงะ-แช่น้ำแร่
6. เมืองนิกโก้-ศาลเจ้าโทโชกุ-เมืองโตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ สนามบินฮาเนดะ
7. สนามบินฮาเนดะ-กรุงเทพฯ
Current Pageid = 152