Hot line  
     02-9423250-3

     081-3527273
 

 
 
 

 

     
      
     
   เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต [วัดคิโยมิสึ, ฟูจิมิอินาริ]
  • เพลิดเพลินกับความสวยงามของวัดกินคะคุจิ [วัดเงิน] ที่ได้ต้นแบบมาจากวัดทองคินคะคุจิ
  • เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ พร้อมบรรยากาศประทับใจไม่รู้ลืม
  • เดินเล่นย่านเมืองเก่าลิตเติ้ลเกียวโตพร้อมชมจวนผู้ว่าอันเก่าแก่ ณ เมืองทาคายาม่า
  • เที่ยวชมสวนเคนโระคุเอ็น สวนที่ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 สวนที่สวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
  • ชมความสวยงามของผาหินที่เกิดขึ้นจากการกัดเซาะของธรรมชาติของหน้าผาโทจินโบ
  • ช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังในโอซาก้า ย่านชินไซบาชิ
อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น เพื่อสุขภาพและผ่อนคลายความเมื่อยล้า // เมนูขาปูยักษ์พร้อมน้ำจิ้มรสเด

1. 
กรุงเทพฯ-สนามบินคันไซ
2.  โอซาก้า-เมืองเกียวโต-วัดกินคะคุจิ [วัดเงิน]-วัดคิโยมิสึ 
ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ-เมืองนาโงย่า
3.  เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า
ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-แช่น้ำแร่
4.  เมืองคานาซาว่า-สวนเคนโระคุเอ็น-เมืองฟุคุอิ-หน้าผาโทจินโบ 
เมืองโอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-สนามบินโอซาก้า
5.  สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ

ต้องการข้อมูลโดยละเอียดกรุณาติดต่อเรา 
Better Way Travel service Co.Ltd.
32 Soi Ladprao-Wanghin 78, Ladprao-Wanghin Road, Ladprao, BKK. 10230
Tel : 02-9423250-3 
Fax : 02-5702100
 
 
     
     
Current Pageid = 132