Hot line  
     02-9423250-3

     081-3527273
 

 
 
 

 

     
      
     
     
  -สัมผัสปุยขาวและความหนาวเย็นของหิมะพร้อมสนุกสนานกับการเล่นหิมะ ณ ลานสกีฟูจิ
-ชมความสวยงามของดอกซากุระที่บานต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นเมืองแรกๆ ณ เมืองคาวาซุ
-นมัสการขอพร ณ วัดโคมแดงชื่อดังแห่งเมืองโตเกียว วัดอาซากุซะ พร้อมเดินเล่นที่ถนนนากามิเซะ
-ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ชินจุกุ, โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต
-นมัสการขอพรศาลเจ้าชื่อดังเรื่องเทพแห่งการแข่งขัน ศาลเจ้าคาวาโคเอะฮาจิมังโง
-ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ GUNDAM พร้อมเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ
-อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือเลือกอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
-ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น) / ขาปูยักษ์อันเลื่องชื่อ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด

1. กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ
2. สนามบินนาริตะ-กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี โกเทมบะเอ้าท์เล็ต-อาบน้ำแร่
3. เมืองชิซุโอกะ-ชมซากุระ ณ เมืองคาวาซุ เมืองโตเกียว-ช้อปปิ้ง
4. อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 
5. วัดอาซากุซะ-เมืองคามาคุระ-ศาลเจ้าฮาจิมังโงะไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ-สนามบินฮาเนดะ
6. สนามบินฮาเนดะ-กรุงเทพฯ

ต้องการข้อมูลโดยละเอียดกรุณาติดต่อเรา    
Better Way Travel service Co.Ltd.
32 Soi Ladprao-Wanghin 78, Ladprao-Wanghin Road, Ladprao, BKK. 10230
Tel : 02-9423250-3 
Fax : 02-5702100
www.betterway-travel.com
E-mail : tour1@betterway-travel.com

 
     
Current Pageid = 133