Hot line  
     02-9423250-3

     081-3527273
 

 
 
 

 

     
      
     
HOKKAIDO Snow Fest&Drift Ice walk 7 Days 4 Night

1. กรุงเทพฯ-สนามบินนาโกย่า สนามบินนาโกย่า-สนามบินชิโตเซะ- หมู่บ้านชาวไอนุ เมืองโนโบริเบ็ตซึ-จิโกกุดานิ-แช่น้ำแร่
2. เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำโบราณ-ชมงาน SAPPORO SNOW FESTIVAL
3. โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ-ลานสกี SNOW MOBILE เมืองโซอุนเคียว-น้ำตกกิงกะ-น้ำตกริวเซ-อาบน้ำแร่
4. พิพิธภัณฑ์เรือนจำอะบาชิริ-นั่งเรือตัดน้ำแข็ง Ice Breaker
5. กิจกรรมเดินบนธารน้ำแข็งที่ชิเรโตโกะ-ช้อปปิ้งซุปเปอร์มาร์เก็ต
6. สนามบินเมมอมเบตสึ-สนามฮาเนดะ
7. สนามบินฮาเนดะ-กทม. 
Current Pageid = 144