Hot line  
     02-9423250-3

     081-3527273
 

 
 
 

 

     
      
     
     
               ทัวร์ไต้หวัน  
     
     
 
   
ไต้หวัน เกาสง  

• แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง และผิวพรรณที่ดี
• ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสวนสนุก E-DA WORLD และ OUTLETT MALL
• นำท่านสักการะพระโพธิสัตว์และพระอรหันต์ร้อยองค์
• ช๊อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc.
สนใจรายละเอียดทัวร์  เพิ่มเติม>>
 
         
   
ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 

• สนุกสนานกับการทำโมจิด้วยตัวท่านเอง
• ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, ยกยอทะเล, เสี่ยวหลงเปา
• แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง และผิวพรรณที่ดี
• ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
สนใจรายละเอียดทัวร์  เพิ่มเติม>>
 
         
   
ไต้หวัน ครบสูตร 

• เที่ยวชมความงามของสามอุทยานดังของไต้หวัน อุทยานแห่งชาติ   อาลีซัน
• อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด
• อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว ชมหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง, หินรองเท้านางฟ้า ฯลฯ
• ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
สนใจรายละเอียดทัวร์  เพิ่มเติม>>
 
         
 
     
 
     
             
         
             
             
 
     
Current Pageid = 31