Hot line  
     02-9423250-3

     081-3527273
 

 
 
 

 

     
      
     
     
               ทัวร์เวียดนาม  
     
     
 
   
โปรแกรมเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 

ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์  ชมถ้ำสวรรค์(เทียนกุง)
ทะเลสาบคืนดาบ  ถนนคนเดิน 36 สาย จตุรัสบาดิงห์ วัดเจดีย์เสาเดียว  โชว์หุ่นกระบอกน้ำ  สุสานโฮจิมินห์
พิเศษ!!! บุฟเฟต์นานาชาติกว่า 150 ชนิด
อาหารทะเลสดๆ เสริฟพร้อมไวน์ท้องถิ่นเลื่องชื่อ Vang Dalat
สนใจรายละเอียดทัวร์  เพิ่มเติม>>
 
         
   
โปรแกรมเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองบก ฮาลองเบย์ 

ฮานอย-ฮาลองเบย์ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ มหัศจรรย์ถ้ำด่งเทียนคุงนิงห์บิงห์ (ฮาลองบก) ล่องเรือชมถ้ำตำก๊ก สุสานประธานโฮจิมินห์ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักโฮจิมินห์ วัดเจดีย์เสาเดียววิหารวรรณกรรมทะเลสาบคืนดาบ  ศาลเจ้าหง็อกเซิน ช้อบปิ้งถนนเก่า 36 สาย ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
สนใจรายละเอียดทัวร์  เพิ่มเติม>>
 
         
   
โปรแกรมเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 

เที่ยวฮานอยครบรส นั่งรถไฟตู้นอนหรูสู่ซาปา หมู่บ้านชาวเขา ตลาดซาปา ภูเขาฮามรอง น้ำตกสีเงิน โบสถ์ซาปา พิเศษ!!! บุฟเฟต์นานาชาติกว่า 150 ชนิด+แหนมเนืองสูตรต้นตำรับ
ฮานอย เที่ยวชมสุสานประธานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักโฮจิมินห์วัดเจดีย์เสาเดียว วิหารวรรณกรรม ทะเลสาบคืนดาบ  ศาลเจ้าหง็อกเซินช้อบปิ้งถนนเก่า 36 สาย

สนใจรายละเอียดทัวร์  เพิ่มเติม>>
 
         
    เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด

เที่ยวเวียดนามใต้ นครโฮจิมินห์  สัมผัสอุโมงค์กูจี ช้อบปิ้งตลาดเบนถัน ดินเนอร์ล่องเรือสำราญที่แม่น้ำไซง่อน พร้อมบริการอาหารค่ำบนเรือ ท่องดินแดนทะเลทราย แห่งตะวันออกมุยเน่ นั่งเคเบิลคาร์ ชมเมืองดาลัท ชมพระราชวังเบ๋าได๋  โรแมนติกซิตี้ดอก ไม้เมืองหนาวดาลัท  ตื่นเต้นกับการนั่งรถรางเพื่อชมน้ำตกดาตัลลา
สนใจรายละเอียดทัวร์  เพิ่มเติม>>
 
         
    โฮจิมินห์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 

บานาฮิลล์ จุดที่สูงกว่าเมฆ ภาคใต้+ภาคกลาง นอนบนยอดเขา
เที่ยวเวียดนามใต้ มหานครโฮจิมินห์ ช้อบปิ้งตลาดเบนถัน ดินเนอร์ล่องเรือสำราญกลางแม่น้ำไซง่อน ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำฉบับภาคใต้ที่คนไทยยังไม่ได้ดูขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ ด้วยกระเช้าที่ยาว
สนใจรายละเอียดทัวร์  เพิ่มเติม>>
 
         
    เจาะลึก เวียดนาม เหนือ กลาง ใต้ 

ฮานอย ฮาลองเบย์ เว้ ดานัง ฮอยอัน โฮจิมินห์อุโมงค์กูจี เที่ยวครบเมืองดัง รอบเดียวจบข่าว !!!!
ฮานอย ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ มหัศจรรย์ถ้ำด่งเทียนคุง สุสานประธานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดีบ้านพักโฮจิมินห์ วัดเจดีย์เสาเดียว วิหารวรรณกรรม ทะเลสาบคืนดาบ  ศาลเจ้าหง็อกเซิน ช้อบปิ้งถนนเก่า 36 สาย ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ พระราชวังเว้  สุสานจักรพรรดิ์ไคดิงห์ ล่องเรือแม่น้ำหอม
สนใจรายละเอียดทัวร์  เพิ่มเติม>>
 
         
 
     
 
     
             
         
             
 
     
Current Pageid = 28