Hot line  
     02-9423250-3

     081-3527273
 

 
 
 

 

     
      
     
     
               ข้อมูลประเทศฮังการี  
     
  ข้อมูลเที่ยวเยอรมนี ทัวร์เยอรมนี
 
     
  สาธารณรัฐฮังการี (Republic of Hungary) (Magyar Köztársaság: มอยอร์ เคิซตาร์ซอซาก) หรือ ฮังการี (Magyarország: มอยอโรร์ซาก) เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ในยุโรปกลาง มีอาณาเขตจรดประเทศออสเตรีย สโลวาเกีย ยูเครน โรมาเนีย เซอร์เบีย โครเอเชีย และสโลวีเนีย ในท้องถิ่นเป็นที่รู้จักว่า ประเทศของชาวแมกยาร์ (Country of the Magyars  
     
 

 
 
 
     
  ข้อมูลทั่วไป ของฮังการี่ ( ทัวร์ฮังการี่ )  
     
  ที่ตั้ง: ประเทศฮังการีตั้งอยู่บริเวณที่ราบคาร์เปเทียนในยุโรปตอนกลาง และไม่มีทางออกทะเล ประเทศนี้มีทิศเหนือจรด สโลวัก และยูเครน ทิศใต้จรด เซอร์เบีย-มอนเตนิโกร และโครเอเทีย ทิศตะวันตก จรด ออสเตรีย และสโลวีเนีย และทิศตะวันออก จรด โรมาเนีย 
เมืองหลวง: กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) 
ภาษา/ประชากร: ภาษาทางการได้แก่ ภาษาฮังกาเรียน แต่ถ้าใช้กับธุรกิจจะมีหลายภาษาด้วยกันคือ ภาษาฮังกาเรียน อังกฤษ และเยอรมัน
ประชากร 10.1 ล้านคน (2003) (ประมาณ 1 ใน 6 ของประเทศไทย)(ร้อยละ 63.7 อาศัยอยู่ในเมือง และร้อยละ 36.3 อาศัยในชนบท)
ประชากรในวัยทำงาน 4 ล้านคน ภาคบริการ 58.9% ภาคอุตสาหกรรม 34.7% ภาคเกษตร 6.3% 
ศาสนา โรมันคาทอลิก 65% โปแตสแตนท์ 20% ลูเธอแรนส์ 4% 
ภาษา ฮังกาเรียน 98% อื่นๆ 2% 
อัตราการรู้หนังสือ ร้อยละ 99 

ภูมิอากาศ: ในฤดูหนาว ของประเทศ ฮังการี คือตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงมีนาคม อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 3-10 องศาเซลเซียส แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อน คือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม จะมีอุณหภูมิประมาณ 25-35 องศาเซลเซียส ด้วยเหตุนี้เอง ฮังการี จึงเป็นประเทศที่มีอากาศค่อนข้างอบอุ่น เสื้อผ้าที่ท่านเตรียมไปก็ไม่ต้องหนามากก็ได้ 

        เวลาที่ประเทศ ฮังการี จะช้ากว่าที่ประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมงในหน้าร้อน และ 6 ชั่วโมงในหน้าหนาว ดังนั้น เมื่อไปถึงฮังการีแล้ว จะต้องหมุนเข็มนาฬิกาตามเวลาในฮังการีด้วย 

ขั้นตอนการขอวีซ่า: ประเทศฮังการีได้เข้าร่วมในสนธิสัญญา เชงเก้น ซึ่งทำให้การเข้าออกประเทศฮังการี่สามารถทำได้ง่ายขึ้นโดยการขอทำเชงเก้นวีซ่า 

คุณสามารถดูประเภทวีซ่าที่คุณต้องการ รวมทั้งดูเอกสารที่จำเป็นได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้
 
     
 

 
 
 
     
  เงินตราและตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ฮังการี่
 
     
  หน่วยเงินของฮังการี เรียกว่า โฟรินท์ (Forint) สามารถแลกเป็นเงินไทยได้ในอัตรา 5.3 Hungarian Forint = 1 บาท สำหรับการไปแลกเงินที่ประเทศฮังการี นักท่องเที่ยวควรแลกเงินกับสถานที่ที่มีการออกใบกำกับการแลกเงินให้นะ เพราะเงินของฮังการีมีการปลอมแปลงกันมาก โดยท่านสามารถหาตู้แลกเงินได้ทั่วไปตามห้างสรรพสินค้า บริเวณสถานีรถไฟใต้ดินบางแห่ง รวมถึงสถานีรถไฟใหญ่ทั้งสามแห่งในกรุงบูดาเปสต์ และอีกสิ่งที่สำคัญ ท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินที่มีค่าของตนเองเป็นอย่างดีในระหว่างการท่องเที่ยว ด้วย Gulasch (กูลาช) 

การเดินทาง ใน ฮังการี่
       ประเทศฮังการีนั้นมีระบบการขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพอย่างหน้า ประหลาดใจ ซึ่งรวมถึง การขนส่งระดับระหว่างประเทศ ภายในประเทศ โดย การขนส่งระบบราง ทั้งภายในเมืองและระหว่างเมือง รถบัส รถราง และ รถไฟใต้ดิน 

       โดยไม่ต้องคำนึงถึงวิธีการโดยสารเดินทาง ราคาตั๋วรถโดยสารสาธารณมีอัตราที่ถูกมากอย่างเหลือเชื่อ สำหรับ การให้งานโดยสารเป็นประจำ และรายเดือนซื่งสามารถเดินทางได้ครอบคลุม การขนส่งมวลชนได้ทุกแบบ ซื่งสามารถซื้อตั๋วได้จากสถานีรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ คุณสามารถซื่อตั๋วได้ในราคานักเรียน และเด็ก ซึ่งมีราคาถูกกว่ามาก และยังมี ตั๋วราคาถูกกว่า ที่สามารถขึ้นได้เฉพาะ รถรางหรือรถไฟฟ้า สำหรับคนที่ไม่อยากขึ้นรถโดยสารประจำทาง ส่วนตั๋ว Hunagrian Flexipass สามารถใช้เดินทางได้ทั่วประเทศฮังการีได้ถึง 10 วัน เพียง US$ 69 เท่านั้น 

รถไฟฟ้า
       บูดาเปสต์เป็นเมืองเดียวในประเทศฮังการีที่มีการเชื่อมโยงของระบบการ ขนส่งสาธารณะที่มีการเชื่อมต่อระหว่าง ระไฟฟ้า รถรางไฟฟ้า และรถโดยสารประจำทาง 
       รถไฟฟ้าในนคร บูดาเปสต์มีประสิทธิภาพและไม่แพง มีทั้งหมดด้วยกันสามสายด้วยกัน ซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่เดียวกันจากใจกลางเมืองออกไปสู่บริเวณรอบๆ แต่ละสถานีจะมีป้ายสัญลักษณ์วงกลมมีตัวอักษร M อยู่ตรงกลาง ในการให้บริการรถไฟฟ้า นั้น ในฝั่งเมืองใหม่ Pest จะมีการบริการที่ดีกว่าและทั่วถึงกว่า ในฝั่งเมือง Buda ซึ่งในฝั่ง Buda นั้นจะมีรถรางไฟฟ้าและรถโดยสารประจำทางให้ใช้มากกว่า 
       รถไฟฟ้าของนคร บูดาเปสต์นั้นง่ายต่อการหา และเดินทาง ซึ่งคุณสามารถซื้อแผนที่ได้ที่ช่องขายตั๋วของแต่ละสถานี การซื้อตั๋วสามารถซื้อได้จากเครื่องอัตโนมัติ หรือ ร้านขายบุหรี่ ก่อนที่จะเข้าสู่ชานชาลาหลักจะต้องทำการเปิดการใช้งานกับเครื่องสีส้มเล็ๆ ที่ตั้งอยู่บนทางผ่านไปชานชาลาต่างๆ ถ้าไม่ได้ทำการเปิดการใช้งานที่เครื่องนี้ก่อนคุณอาจถูกต่อว่าและต้องเสีย ค่าปรับได้ และจะต้องทำการเปิดการใช้งานทุกครั้งเมื่อทำการเปลี่ยนสาย รถไฟฟ้า เปิดทำการ ตั่งแต่ 4.30 น. จนถึง 23.00 น. แต่คุณยังสามารถเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง หรือ รถรางไฟฟ้าเที่ยวกลางคืน หรือ แท็กซี่ ได้ 

รถรางไฟฟ้า (Trams)
       รถรางไฟฟ้ามีเส้นทางเดินรถที่ยาวคดเคี้ยวไปตามถนนสายหลักต่างๆ ในกรุงบูดาเปสต์ แต่ราคาค่าโดยสารนั้นจะถูกกว่าการเดินทางทางรถโดยสารประจำทางอีกด้วย รถรางไฟฟ้า นั้นมักจะมีคนเต็มอยู่เสมอ แต่ถึงอย่างไรก็ตามการใช้บริการรถรางไฟฟ้านั้น ก็ยังรวดเร็วอยู่ และอย่าลืมที่จะนำตั๋วโดยสารไปทำการเช็คกับเครื่องที่อยุ่บริเวณหน้าประตู ด้วยทุกครั้ง 

Buses
       รถโดยสารประจำทาง เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการสำรวจเขตที่ไม่ค่อยมีระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งในบูดาเปสต์นั้นรถโดยสารประจำทางจะมีค่อนข้างถี่ และคนเยอะ 
       ในการเดินทาง ไปต่างเมือง อัตราค่าโดยสารรถบัสจะมีราคาใกล้เคียงกับรถไฟ ซึ่งขึ้นอยู่กับเส้นทางที่จะไป และยังสามารถซื้อตั๋วบนรถได้เลยจึงควรที่จะจองที่นั้งไว้ก่อนเพื่อความสะดวก และแน่นอนยิ่งขึ้น 

Taxis
       แท็กซี่นั้นเป็นพาหนะที่สะดวกสบายที่สุดแล้ว แต่ก็ต้องแรกกับความเสี่ยงที่จะได้รับจากคนขับที่อาจจะไม่ซื่อตรงกับเราได้ โดยเหตุการณ์แบบนี้จะมีเกิดขึ้นบ่อยๆ ในยุโรปรวมถึงทั่วโลก เช่น การพาขับวน หรือ ไม่ใช้มีเตอร์ หรือควรหลีกเลี่ยงการขึ้นแท็กซี่หรูๆ เพราะอาจเจอกับราคาที่แพงมากกว่าปกติ 

Domestic Trains 
       การเดินทางโดยรถไฟจะมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่กรุงบูดาเปสต์จากนั้นก็จะ กระจายออกไป รถไฟที่เดินขบวนระหว่างภูมิภาคนั้นจะช้ากว่า รถไฟด่วน (Express) มาก ดังนั้นควรตรวจสอบว่าจุดหมายปลายทางมีรถไฟด่วนให้บริการหรือไป เมื่อต้องการความรวดเร็วในการเดินทาง 
       การจองที่นั่งบนรถไฟไว้ก่อนนั้นจำเป็นที่จะต้องไปจองเองด้วยตัวเองที่สถานี หรือตามเอเจนซีต่างๆ ของการรถไฟของฮังการี
 
     
  อ่านต่อ >>   
     
     
Current Pageid = 111